Moeders die een gezond gewicht willen bereiken of behouden ervaren dit vaak als stress.  Een stabiel gewicht heeft alles te maken met een sterke motivatie. Als de aandacht en motivatie schommelen schommelt het gewicht ook

Het jo jo-effect.  Jo-jo-effect met gewicht door jo-jo effect met je aandacht/motivatie. Het een beinvloedt het ander.
Lees over de nieuwe feiten rondom stress en overgewicht mijn blog op mijn nieuwe site duurzame dietist.nl
Speciaal voor moeders 40+ ga ik binnenkort van start met  nieuwe bewustzijnstraining vol met experimenten zodat het eten geen strijd meer is en geen stress meer oplevert.
Alleen voor moeders met lef die weer willen genieten.
Het leven met de combi van werk en gezin is op zich al genoeg stress.
Je werk en je kinderen vraagt van je dat je dat vitaal kunt doen.

Advertenties

In tijden van stress zoekt men van alles op wat op een snelle, effectieve manier de stress verjaagt. 

Kun je bepaalde voeding eten om stress te verjagen?

Of krijg je stress van verkeerde voeding?

Bij stress is het cortisolniveau in het lichaam verhoogd. Langdurige hoge cortisolconcentraties is voorlichaam en geest schadelijk.

Er zijn therapeuten die beweren dat het cortisolniveau dmv. gezonde voeding verlaagd kan worden. Dat is niet zo.

Ik nodig  je uit op mijn nieuwe site om hier meer over te lezen. stress en voeding